Xanet

FWA

Nová generace bezdrátového přenosu

FWA představuje v konečném důsledku skutečnou alternativu na profesionálním telekomunikačním trhu.

Bezdrátový přenos dat FWA v pásmech 26 GHz a 28 GHz je dosud nejpružnější, a nejrychlejší odpovědí na požadavek vysoce kvalitního spojení, technicky realizovatelného během několika dnů.

Moderní systém FWA, přenosové prostředí ATM a licencovaná frekvenční pásma jsou zárukou kvality srovnatelné s metalickými či optickými trasami. Takto vytvořené přenosové trasy dovolují přenos libovolné aplikace či služby (včetně např. náročných on-line video-konferencí, terminálových či telefonních služeb).

 
fewaab.jpg

FWA – Fixed Wireless Access znamená pevný bezdrátový přístup (okruh).

Pevný“ - přenosová trasa je sestavena stále, permanentně, a to i v případě, že nejsou přenášeny informace.
Bezdrátový“ – technologie FWA využívá jako přenosové medium radiové vlnění v chráněném a licencovaném pásmu 26 GHz a 28 GHz.

FWA

Podmínkou pro provozování technologie FWA jako platformy pro poskytování profesionálních telekomunikačních služeb je vyhrazené radiové spektrum.Díky výšce kmitočtu samotných frekvencí 26 GHz a 28GHz provozovaných na špičkových technologiích AirStar (Netro) a Hughes je spolehlivost přenosového okruhu FWA 99,995 %. Bezdrátový přenos netrpí typickými nedostatky nelicencovaných pásem (rušení, interference, odrazy radiových vln, nestálost prostředí v čase, vliv počasí – např. vítr do 145 km/h).

Permanent Virtual Circuit (PVC)

Vyhrazené radiové pásmo, moderní platforma FWA a bezkonkurenční přenosové prostředí ATM dovoluje pro každého zákazníka vyhradit permanentní neboli pevný datový okruh – Permanent Virtual Circuit.

PVC je vždy vytvořeno zcela nezávisle nejen pro každého jednotlivého zákazníka, ale také pro každou jednotlivou službu.

Příklad (obrázek):

  • zákazník A - PVC1 (pro Internet)
  • zákazník B - PVC2 (pro Internet)
  • zákazník C - PVC3 (pro Internet) + PVC4 (pro telefony)

Kvalitní řešení „poslední míle“ (Last-Mile)

Připojení klienta je realizováno na vhodnou FWA základnovou stanici v okolí při zachování podmínky přímé viditelnosti a vzdálenosti 3–8 km (dle typu koncového zařízení). Jsou-li tyto dvě podmínky splněny není bezpodmínečně nutné „měřit“ signál – jak bylo výše uvedeno.

FWA je pro svou nenáročnou instalaci a nezávislost ideálním řešením tzv. poslední míle čili části komunikační trasy se zakončením na lokalitě klienta. Standardní doba instalace je do 5 dní a s instalací nejsou spojeny zvláštní nároky na budovu či lidské zdroje zákazníka. Použitá FWA zařízení jsou kompaktní, energeticky nenáročná a každé z instalovaných zařízení je pod vzdáleným dohledem s možností prakticky okamžité úpravy stávajících služeb či zavedení nových služeb bez nutnosti výměny zařízení či fyzické návštěvy technika.

Služby na FWA jsou poskytovány:

 • v nejvyšší kvalitě
 • rychle (připojení nejpozději do 5 pracovních dnů)
 • bezpečně (kódovaný ATM přenos)
 • pod neustálým dozorem (proaktivní monitoring sítě 24 hodin)
 • optimalizovaně (navržené řešení vždy respektující potřeby zákazníka)


Slovník pojmů


 
 

Partner BroadNet Czech zprovozňuje síť 28 GHz
Po licenci na pásmo 26GHz BroadNet získal i licenci na 28GHz a zákazníkům je tak k dispozici nejmodernější širokopásmový systém vysoké kvality. Více info

Vyžádejte si nabídku
Přesvědčte se o technologických a cenových výhodách řešení od společnosti Xanet a vyžádejte si nabídku telekomunikačních služeb. Více info

 
 

Xanet |
Tel.: +420.515908668, | Fax.: +420.515908670 | E-mail: obchod@xanet.cz