Xanet

ATM

ATM - špičkové přenosové prostředí

Jednou z předností telekomunikační sítě společnosti BroadNet je přenosové prostředí ATM, které je jak na páteřní síti založené na optických vláknech tak i na koncových prvcích (last-mile) FWA technologie.

Rozhodnutí pro toto mimořádně flexibilní přenosové prostředí sice znamenalo pro společnost BroadNet nemalé investiční náklady, ale jedná se o jednoznačně správné rozhodnutí s ohledem k uspokojení narůstajících nároků profesionálních zákazníků na kvalitu telekomunikačních služeb.

 

atmra.jpg

ATM

ATM – Asynchronous Transfer Mode je standard definovaný ITU-T (International Telecommunication Union) a jeho principem je switchovaný striktně řízený přenos ATM buněk.
Bližší informace např. na
http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/atm.pdf.

ATM - unikátní přenosové prostředí

ATM je transparentní přenosové prostředí, které kombinuje výhody switchovaných okruhů (tj. garantovaná kapacita a konstantní zpoždění) a flexibilitu okruhů na bázi přenosu paketů. ATM je unikátní v nabídce tzv. Class of Services – CoS (nezaměňovat s QoS) – tedy v definování tříd kvality služeb.

Přenosové prostředí společnosti BroadNet využívá nejvyšších tříd CBR a VBR a je tedy postaveno tak, aby bylo možno přenášet i ty nejnáročnější aplikace jako například terminálové aplikace, CRM, ERP, datové přenosy, on-line video a také telefonní služby digitální či analogové nebo služby nové generace Voice-over-ATM (VoATM) či Voice-over-IP (VoIP).

CBR (Constant Bit Rate) – znamená transparentní switchovaný přenos ATM buněk s pevným (konstantním) zpožděním, kdy v rámci prostředí ATM sítě je toto zpoždění (delay) 1ms resp. 4ms včetně koncových ATM zařízení (switchů), a to s tolerancí 1 ms (jitter).

VBR (Variable Bit Rate) – znamená proměnlivý tok ATM buněk.

ATM

Špičkových vlastností třídy CBR (konstantní zpoždění, garance přenosové trasy) je v síti využíváno pro veškeré páteřní spoje řešené na bázi optických vláken. Pro nejnáročnější typy přenosů je třída CBR využívána také na okruzích tzv. poslední míle (Last-Mile) až k zákazníkovi na koncové ATM zařízení. Díky tomu lze zajistit přenos nejnáročnějších aplikací vyžadující stálé přenosové podmínky, nulovou ztrátovost informací a minimální zpoždění.

Celá ATM síť je stavěna jako „port-to-port“, a to n x TS (Time Slot, 1 TS = 64 kbps). ATM je transparentní switchované prostředí, kdy je vždy pevně sestavená (definovaná) přenosová trasa z bodu A do bodu B na bitově transparentní vrstvě, a proto nemůže dojít ke ztrátě, či zpomalení ATM buněk. Toto je zásadní rozdíl proti prostředí TCP/IP (resp. MPLS), které je dnes zejména z ekonomických důvodů hojně využíváno poskytovateli telekomunikačních služeb.  


 
 

Partner BroadNet Czech zprovozňuje síť 28 GHz
Po licenci na pásmo 26GHz BroadNet získal i licenci na 28GHz a zákazníkům je tak k dispozici nejmodernější širokopásmový systém vysoké kvality. Více info

Vyžádejte si nabídku
Přesvědčte se o technologických a cenových výhodách řešení od společnosti Xanet a vyžádejte si nabídku telekomunikačních služeb. Více info

 
 

Xanet |
Tel.: +420.515908668, | Fax.: +420.515908670 | E-mail: obchod@xanet.cz