Xanet

Voice over ATM (VoATM)

Nová generace hlasových služeb

Xanet nedisponuje pouze technologií pro provozování "klasických" digitálních či analogových telefonních služeb (ISDN2, ISDN30, HTS), ale svým zákazníkům přináší unikátní alternativu - Voice over ATM (VoATM). 

Tato alternativa hlasových služeb využívá kapacity a funkcionality centrální ústředny nové generace - v současnosti jednoznačným leaderem v NGN hlasové platformě, která komunikuje s koncovými terminály - telefony. Výsledkem je široká nabídka možností a funkcí virtuálních ústředen, neomezený rozvoj a zejména ekonomické výhody spojené s úsporou investic.

 

Kvalitní telefonní služby přes ATM prostředí

Xanet na přenosovém ATM prostředí nabízí telefonní služby nové generace NEOVOICE®. Klientům lze tedy nabídnout moderní služby na bázi Voice over ATM (VoATM). Z pohledu zákazníka je Voice over ATM velmi zajímavá alternativa ke "klasické" ISDN službě.

VoIP versus VoATM

VoIP - Voice over IP pro přenos hlasové informace (telefonní služby) využívá paketového přenosu v rámci TCP/IP. Toto přenosové prostředí je proti VoATM principiálně horší a výsledná kvalita VoIP hovoru je obecně ovlivněna:

  • přenosovou kapacitou (propustností) linky
  • zpožděním paketů na komunikační trase (delay vs. jitter)
  • ztrátovost paketů (packet-loss)

S ohledem na vlastnosti IP paketového přenosu je tedy obtížné garantovat zmíněné vlastnosti trvale a výsledkem je, že VoIP je v současné době operátory nabízeno jako levná možnost poskytování telefonních služeb vykoupená podstatně nižší kvalitou proti zavedeným ISDN či analogovým službám a samozřejmě proti službám na bázi VoATM.

VoATM - skutečná alternativa k ISDN

Naopak na základech ATM switchovaného prostředí, které se vyznačuje konstantní přenosovou rychlostí a zpožděním v řádu jednotek ms, je možno vystavět zajímavou nabídku nových telefonních služeb, které co se týče kvality snesou srovnání s předchozí generací digitálních či analogových služeb.

Základní vlastnosti VoATM :

  • stabilní prostředí (garance delay vs. jitter)
  • vysoká kvalita přenosu hlasu (věrnost; MOS)
  • odolnost proti "rozpadu" hovoru (garance 0% ztráty ATM buněk)
  • bezpečnost
 
 

Partner BroadNet Czech zprovozňuje síť 28 GHz
Po licenci na pásmo 26GHz BroadNet získal i licenci na 28GHz a zákazníkům je tak k dispozici nejmodernější širokopásmový systém vysoké kvality. Více info

Vyžádejte si nabídku
Přesvědčte se o technologických a cenových výhodách řešení od společnosti Xanet a vyžádejte si nabídku telekomunikačních služeb. Více info

 
 

Xanet |
Tel.: +420.515908668, | Fax.: +420.515908670 | E-mail: obchod@xanet.cz