Xanet s.r.o

Detail novinky

Zprovoznění nové sítě probíhá, na základě udělené telekomunikační licence na výstavbu a provoz sítě typu point - to - multipoint využívajících nejmodernější bezdrátový systém, jehož vysoká kapacita umožní uspokojit poptávku po širokopásmových službách v zaručené kvalitě s přenosovou rychlostí až 34 Mb/s.
Pro provoz sítě je využito platformy 28 GHz LMDS známé americké společnosti HUGHES Network Systeme. Tato platforma zajišťuje bezprostřední připojení zákazníka v tzv. poslední míli, která je nejkritičtějším a z hlediska žádoucí konkurence nejméně dostupným článkem v přenosovém řetězci poskytované služby.
BroadNet Czech je prvním držitelem licence na síť FWA 28 GHz a vstupuje na trh s nabídkou služeb jak pro koncové uživatele tak i pro konkurenční operátory. Produktové portfolio je postaveno na skutečném „broadbandu“ – garantované širokopásmové službě, která v sobě integruje všechny požadované dílčí služby: přenos dat, komutovanou telefonii včetně unikátní nabídky Voice over ATM (VoATM), internet a případně i specializovaná, centrálně ovládaná řešení podle požadavků klienta.

 
 

Partner BroadNet Czech zprovozňuje síť 28 GHz
Po licenci na pásmo 26GHz BroadNet získal i licenci na 28GHz a zákazníkům je tak k dispozici nejmodernější širokopásmový systém vysoké kvality. Více info

Vyžádejte si nabídku
Přesvědčte se o technologických a cenových výhodách řešení od společnosti Xanet a vyžádejte si nabídku telekomunikačních služeb. Více info

 
 

Xanet |
Tel.: +420.515908668, | Fax.: +420.515908670 | E-mail: obchod@xanet.cz